Отчитане

За отчитане на изразходваната или генерираната (фотоволтаични панели и др.) енергия се използват съвременни електронно/механични средства, които дават прецизно отчитане.

Типичното използване на тези уреди е те да се отчитат периодично и на база на тази информация да се определят дължимите такси към експлоатационните компании.

         

Истинската "сила" на тези измерващи уреди се разгръща едва тогава, когато можем да следим тяхното показание в реално време. Тогава стават лесно видими моментите на разхищение или загуба на енергия; можете да определите кое от Вашето ежедневие води до най-големи разходи, работейки например в период от денонощието, който не е оптимален според тарифния план на доставчика.

Тъй-като съвременните уреди за измерване разполагат със стандартен изход, който генерира електрически импулси, които съответстват на предварително известно количество от измерваната величина, ние в SPC сме създали специален продукт "UniBoard", който Ви позволява да отчитате тези уреди и да ги направите част от Вашият "Smart Space".

SPC Ви дава възможност да зададете тарифата на Вашия доставчик - така ще можете да видите не само разхода/добива на самата енергия (KW, куб. м и др.), но и точно колко струва тя във всеки един момент от времето.

Примерен отчет на дневната консумация на ел. енергия в KW

Примерен отчет на дневния разход за ел. енергия в лева

Партньори на SPC

6.jpg 1.jpg homes.bg.jpg jobs.bg.jpg 3.jpg bricolage.jpg baumax.jpg tu.jpg evn.jpg e-on.jpg cez.jpg vivatel.jpg bmw_logo.jpg.png