"Защита от загуба на Интернет връзка" (загуба на PING)

Всеки е попадал на ситуацията, в която модемът, рутерът, суитчът или сървърът през които получавате Интернет връзката у дома или офиса да блокират и да останете без Интернет. В такива случаи единственото практично решение е рестартиране на блокиралото устройство (чрез изключването и повторното включване на захранването му). Когато сте там  - това е лесно, макар и досадно ... но ако няма кой да извърши това действие, а имате нужда от постоянна свързаност?!?

За лесното излизане от тази ситуация е предвидена функцията "Загуба на мрежов достъп", която е вградена във Вашето SSB устройство. Тя Ви позволява да подадете команда за рестартиране на инсталирано в платформата безжично устройство, когато бъде установено, че SSB не достига зададен Интернет адрес (за целта се използва мрежова команда PING).

Функцията е работоспособна и при липса на връзка на SSB с платформата, което позволява да се използва за гарантиране на стабилна връзка и за самия SSB. С нея бързо ще забравите, че модемът/рутерът Ви не работи стабилно.

От Вас се изисква единствено да настроите няколко параметъра:

  1. Адрес в Интернет, който да се следи за наличие на връзка до него, например. www.google.com
  2. Време, през което трябва трайно да няма отговор от адреса, за да се реши, че връзката е пропаднала
  3. Устройство от Вашият "Smart Space", което отговаря за захранването на модема/рутера. Най-често безжичен контакт
  4. Състоянието, което да заеме устройстовото (ON/OFF) и времето, през които да стои в него; например. "Изключи контакта за 15 секунди, след което го включи отново"

 

Партньори на SPC

6.jpg 1.jpg homes.bg.jpg jobs.bg.jpg 3.jpg bricolage.jpg baumax.jpg tu.jpg evn.jpg e-on.jpg cez.jpg vivatel.jpg bmw_logo.jpg.png